Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều 21/6, tại Hà Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề 'Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội qua thực tiễn các tỉnh đồng bằng sông Hồng'.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, ngay từ khi bắt đầu thời kỳ đổi mới (năm 1986), Đảng ta đã xác định, một mặt phải tập trung phát triển kinh tế để sớm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ, khủng hoảng, song đồng thời cũng phải ưu tiên phát triển xã hội để đảm bảo mục tiêu hướng đến con người, tất cả vì con người. Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội cũng được xác định cụ thể, toàn diện hơn và tổ chức triển khai bài bản, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, có lúc, có nơi vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tung ra những chiêu bài, luận điệu chống phá với mục đích xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; từ đó gây chia rẽ nội bộ, kích động các hoạt động gây rối.

Vì vậy, cần có những nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu về nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả hơn với những hoạt động chống phá này, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về những vấn đề lý luận, thực tiễn như: Nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam thời gian qua; những kết quả của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng nhằm góp phần khẳng định, lan tỏa trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội...

Kết luận hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác, tích hợp với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng những nội dung đã được đề cập, trao đổi, thảo luận tại hội thảo, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của các đơn vị, địa phương phục vụ thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” thời gian tới; lan tỏa nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tới cấp huyện để mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ này.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi nhấn mạnh, các báo cáo khoa học tham dự Hội thảo là những sản phẩm nghiên cứu có chất lượng tốt, được đầu tư công phu, đúc rút từ quá trình trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách. Do vậy, sau Hội thảo này, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục hoàn thiện tham luận và tổ chức lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ tuyên truyền, nhất là trong thời điểm các địa phương đang chuẩn bị xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ địa phương.

Các trường chính trị nghiên cứu, chắt lọc nội dung hội thảo phục vụ trực tiếp cho quá trình nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền; tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, các trường chính trị cần phát huy tốt hơn vai trò trong xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện tốt hơn nữa việc gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, kiến nghị chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia tại địa phương để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-20240621200132916.htm