Đấu thầu trực tuyến - dgMarket Vietnam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tại TP.HCM, sáng ngày 30/11/2007, sở Khoa Học - Công Nghệ TP.HCM đã tổ chức buổi hội thảo về “Thực trạng của đấu thầu và xu hướng phát triển đấu thầu điện tử ở Việt Nam”.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8469&t=pcolarticle