Đấu thầu tại Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng có sai sót

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tài chính tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng. Kết quả thanh tra đã phát hiện đơn vị này có sai phạm trong công tác đấu thầu.

Đấu thầu tại Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng có sai sót - Ảnh 1

Kết luận thanh tra số 24/BT-TTr của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho thấy, qua thanh tra việc mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản đã phát hiện bên mời thầu chưa đáp ứng được điều kiện về năng lực. Cụ thể, việc thực hiện chào hàng cạnh tranh (đối với 2 gói thầu sửa chữa tài sản) đã không có dự toán chi tiết và thiết kế bản vẽ thi công được duyệt theo quy định. Hồ sơ yêu cầu không đầy đủ nội dung; việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Không chỉ có vậy, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng còn có những sai phạm về tài chính, trong đó là việc thu bán hồ sơ tuyển sinh bỏ ngoài sổ sách kế toán, bố trí thủ quỹ của Trường phụ trách thu, chi không thông qua bộ phận kế toán từ năm 2013 - 2015 với số tiền gần 70 triệu đồng. Nguồn thu, chi hộ về đào tạo y tế thôn, bản không hạch toán vào sổ sách kế toán. Việc sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập chưa thực hiện đúng trình tự…

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Sóc trăng đề nghị Trường Trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý về kinh tế và xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm; chấp hành nghiêm Luật Kế toán, thực hiện đúng các văn bản quy định có liên quan đến lĩnh vực thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng nguồn thu, chi đúng quy định...

Đặc biệt, Trường cần thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định về mua sắm, sửa chữa tài sản, phân công người có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng nêu rõ các cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm về các sai phạm, trong đó có sai phạm về tài chính.

Bích Khánh