Đấu thầu rộng rãi chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ Km478+200 thuộc Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chọn nhà đầu tư.

Phối cảnh một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam.

Phối cảnh một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam.

Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa ký quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ Km478+200 thuộc Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, có 4 liên danh nhà đầu tư đạt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm gồm: Liên danh Trạm dừng nghỉ Hải Hà (Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư 36, Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam, Công ty cổ phần Thương mại I - Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Du lịch Hà Tĩnh); Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam; Liên danh T&T - 19-5 - Trung Phương (Công ty cổ phần Đầu tư du lịch T&T, Doanh nghiệp tư nhân Trung Phương, Công ty cổ phần 19-5 Thanh Hóa); Liên danh Petrolimex (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế).

Trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 01/2023/TT-BGTVT ngày 7/3/2023 của Bộ GTVT đối với Dự án Đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ Km478+200 thuộc Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

“Kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm tại Điều 1 không phải là cơ sở để thay thế việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trong bước Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu”, Cục Đường cao tốc Việt Nam nêu rõ.

Anh Minh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dau-thau-rong-rai-chon-nha-dau-tu-tram-dung-nghi-cao-toc-dien-chau---bai-vot-d215851.html