Đấu thầu, đặt hàng trong đào tạo

    3 đăng lạiGốc

    Mời cán bộ điều hành trong các ngân hàng, công ty tài chính lớn, công ty chứng khoán tham gia giảng dạy; mời giáo sư nước ngoài sang VN giảng dạy chuyên sâu... là một giải pháp cho bài toán nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hang

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/211026.asp