Đấu thầu 1.500 tỉ đồng trái phiếu chính phủ không thành công

Theo thông báo của HaSTC ngày 28.3, kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ theo lô lớn đợt II - lô 1/2008, kỳ hạn 5 năm do KBNN phát hành đã không thành công.