Đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Ngày 8/8, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đợt 9/2008 do Kho bạc Nhà nước phát hành.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/175932