Đầu tháng 7, bắt đầu hạ lãi suất

Ngày 25.6, tại cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước, các NH thương mại cho rằng việc tiếp tục giảm lãi suất (LS) là rất cần thiết cho nền kinh tế và hệ thống NH. Các NH đồng thuận, sẽ thực hiện ngay việc hạ LS từ đầu tháng 7 tới.

Trước mắt các NH thương mại quy mô lớn sẽ giảm ngay LS cho vay VND cho các đối tượng khách hàng ưu tiên theo đúng mức khoảng 12-12,5%/năm, các NH thương mại khác sẽ cố gắng trong thời gian ngắn tiến tới mục tiêu này. Về LS huy động VND, các thành viên của Hiệp hội NH đồng thuận hạ dần theo lộ trình trong khoảng 3 tháng, bắt đầu từ tháng 7.2010, từ mặt bằng phổ biến hiện nay quanh mức 11,5%/năm xuống 11%/năm và cuối tháng 9.2010 hạ xuống mức khoảng 10,2%/năm - 10,5%/năm. Anh Vũ