Dầu tăng giá làm lợi cho Internet

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Việc giá dầu tăng đang gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, nhưng lại có thể mang lại lợi ích cho Internet, Phó chủ tịch Google nói.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/171462