Đầu số 03, 05, 07, 08 là của mạng nào?

Đổi mã vùng điện thoại cố định, di động có thêm 5 đầu số mới là đầu số 03, 05, 07, 08. Cụ thể, các đầu số này sẽ thuộc về nhà mạng nào?

Đầu số 03, 05, 07, 08 sẽ được chia đều cho các nhà mạng Vinaphone, MobiFone, Viettel...

Đổi mã vùng điện thoại cố định, di động có thêm 5 đầu số mới là đầu số 03, 05, 07, 08.

-> Làm thế nào để giữ danh bạ khi chuyển thuê bao 11 số sang 10 số?

Sau khi việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định được hoàn thành, sẽ thu được 6 đầu số, trong đó 5 đầu số sẽ được chuyển sang để phát triển thuê bao điện thoại di động.

Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã bắt đầu tiến hành chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Kế hoạch chuyển đổi này hoàn thành sẽ thu được 6 đầu số gồm 3, 4, 5, 6, 7, và 8, trong đó 5 đầu số sẽ được chuyển sang để phát triển thuê bao điện thoại di động.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, riêng đầu số 6 (hiện một phần kho số đã được sử dụng cho ngành công an) sẽ được sử dụng cho các tổ chức cơ quan Nhà nước, bộ ngành, cho điện thoại vệ tinh…, còn lại 5 đầu số sẽ được dùng cho nhu cầu phát triển điện thoại di động.

Thực tế, đến thời điểm hiện tại, một số mã mạng của đầu số 8 (08 - số cố định của Tp.HCM) đã được Cục Viễn thông cấp phát cho các mạng lớn sử dụng, như mã mạng 086 của Viettel, 088 của VinaPhone và 089 của MobiFone.

Cụ thể các đầu số 03, 05, 07, 08 sẽ thuộc các nhà mạng sau:

Đầu số 08 là của nhà mạng Vinaphone

Đầu số 0123 > sẽ chuyển thành 083

Đầu số 0124 > sẽ chuyển thành 084

Đầu số 0125 > sẽ chuyển thành 085

Đầu số 0127 > sẽ chuyển thành 087

Đầu số 0129 > sẽ chuyển thành 080

Đầu số 05 là của nhà mạng Mobifone

Đầu số 0120 > sẽ chuyển thành 050

Đầu số 0121 > sẽ chuyển thành 051

Đầu số 0122 > sẽ chuyển thành 052

Đầu số 0126 > sẽ chuyển thành 056

Đầu số 0128 > sẽ chuyển thành 058

Đầu số 03 là của nhà mạng Viettel

Đầu số 0162 > sẽ chuyển thành 032

Đầu số 0163 > sẽ chuyển thành 033

Đầu số 0164 > sẽ chuyển thành 034

Đầu số 0165 > sẽ chuyển thành 035

Đầu số 0166 > sẽ chuyển thành 036

Đầu số 0167 > sẽ chuyển thành 037

Đầu số 0168 > sẽ chuyển thành 038

Đầu số 0169 > sẽ chuyển thành 039

Nhà mạng Gtel (Beeline)

Đầu số 019 > sẽ chuyển thành 059

Đầu số 04 là của nhà mạng Vietnamobile

Đầu số 018 > sẽ chuyển thành 04

Xem thêm: Jack Ma nhắn nhủ với giới trẻ