Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện

Khả năng thì có hạn nhưng lại thích chứng tỏ bản thân, kết cục mang lại là những tràng cười cho mọi người.

Nhìn tôi biểu diễn đây nè... ôi thôi, đổ hết rồi.

Động tác rất chuyên nghiệp, nhưng kết quả chả ai muốn thấy.

Đừng tưởng công là không biết "đánh" người nhé.

Khi cô nàng "ngáo ngơ" học lái xe.

Trời đất, sao súng lại mạnh được như thế này?

Chém Gió