Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện

Khả năng thì có hạn nhưng lại thích chứng tỏ bản thân, kết cục mang lại là những tràng cười cho mọi người.

Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện - Ảnh 1

Nhìn tôi biểu diễn đây nè... ôi thôi, đổ hết rồi.

Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện - Ảnh 2

Động tác rất chuyên nghiệp, nhưng kết quả chả ai muốn thấy.

Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện - Ảnh 3

Đừng tưởng công là không biết "đánh" người nhé.

Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện - Ảnh 4

Khi cô nàng "ngáo ngơ" học lái xe.

Đau ruột với các nàng dân chơi thích thể hiện - Ảnh 5

Trời đất, sao súng lại mạnh được như thế này?

Chém Gió