Đấu quyền Anh để... thoát cảnh tù tội

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ở Thái Lan, đấu quyền Anh là một cơ hội để các phạm nhân thoát khỏi cảnh tù tội và bước vào một cuộc sống tự do mới từ quá khứ tội lỗi. Cha của Samson Sor Siriporn đã bỏ đi khi cô còn nhỏ, mẹ chết vì nghề...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.2467723587