Dầu mỏ và khí đốt Myanmar: Đầu tư nước ngoài tăng mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo bản thống kê bộ trưởng Bộ phát triển và kế hoạch quốc gia Myanmar vừa đưa ra ngày hôm nay 30/6, tổng số vốn đầu tư nước ngoài năm 2007 lên tới 504,8 triệu USD, trong đó các lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt chiếm 474,3 triệu USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72113