Đâu là giải pháp ?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thực trạng doanh nghiệp thiếu nhân lực giữa một nguồn nhân lực cực kỳ dồi dào như hiện nay là điều bất bình thường. Làm thế nào để nguồn nhân lực đang “dư thừa” bù đắp được khoảng thiếu của các doanh nghiệp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/162215