Dấu hiệu tiêu cực sẽ giảm bởi sau kỳ thi năm ngoái

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Kỳ thi chưa diễn ra nên chúng tôi cũng như mọi người đều đang chờ. Nếu kỳ thi thực sự nghiêm túc thì mới tạo niềm tin cho xã hội vào chủ trương chỉ tổ chức một kỳ thi quốc gia từ năm 2009 của Bộ GD&ĐT.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=63418