Dấu hiệu ổn định của nền kinh tế

    Gốc

    Hanoinet - Nếu chiếu theo mục tiêu này, thì có thể khẳng định, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, khi mà tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 được kiềm chế ở mức 0,18%, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=98436