Dấu hiệu khả quan từ diễn đàn kinh tế St Petersburg

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Trong năm nay, diễn đàn kinh tế lớn ở Nga không có điều gì được coi là bất thường xảy ra. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất là sự thay đổi của những quan chức Nga bắt đầu xuất hiện.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chinhsach/45682/default.aspx