Dấu hiệu của stress

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tự nhiên, bạn cảm thấy khó tiếp cận với các đồng nghiệp. Dường như không khí trong văn phòng không còn thoải mái và dễ chịu như trước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=93701