Đầu hè, trẻ nghiện game vào viện tăng

Mùa hè là thời gian rảnh rỗi nên trẻ em có thời gian chơi game nhiều. Một số trẻ đã sa vào con đường nghiện game và nhập viện tâm thần khi không có sự giám sát của phụ huynh.

Video: VTC