Đầu hè đã lo năm học mới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Thời gian nghỉ hè chỉ vừa bước qua tuần thứ 3 nhưng các trường mầm non (MN) tại TPHCM đã tất bật chuẩn bị cho năm học mới…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/6/157217