Dầu hạ nhiệt xuống dưới 135 USD/thùng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hôm nay 16/6, giá dầu vừa hạ nhiệt xuống dưới 135 USD/thùng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi giá dầu này là do Ảrập Xê-út chuẩn bị đẩy sản lượng lên mức cao nhất trong cả thập kỷ qua nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng và hạn chế giá cả tăng cao không thể chấp nhận

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=68265