Đấu giá trên 8,2 triệu cổ phiếu Bột mỳ Vinafood 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo thời gian phiên đấu giá trên 8,2 triệu cổ phần của Cty TNHH Bột mỳ Vinafood 1.

Đấu giá trên 8,2 triệu cổ phiếu Bột mỳ Vinafood 1 - Ảnh 1

Theo đó, Cty TNHH Bột mỳ Vinafood 1 với ngành nghề kinh doanh sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, bột mỳ và các sản phẩm từ bột mỳ; sản xuất, kinh doanh các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi giá súc sẽ đấu giá trên 8,2 triệu cổ phiếu với mệnh giá khởi điểm 10.000 đồng/CP ra công chúng trong tháng 10/2016.

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h00 ngày 26/10/2016 tại trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Thời gian và địa điểm đấu giá 8h30 ngày 28/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa của Cty là 242 tỷ đồng.