Đấu giá thành công hơn 15.000 biển số xe, nộp ngân sách gần 1.400 tỷ đồng

Chính phủ vừa báo cáo Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Hơn 6,3 triệu ô tô đang lưu hành trên toàn quốc

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, từ năm 2009 đến nay, số phương tiện giao thông trên toàn quốc tăng nhanh chủ yếu là phương tiện cá nhân.

Từ ngày 15/9/2023 - 10/3/2024, Bộ Công an tổ chức đấu giá 91 ngày, nộp ngân sách Nhà nước gần 1.400 tỷ đồng.

Trung bình mỗi năm, số lượng phương tiện giao thông gia tăng từ 10 - 15%, tăng nhanh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Tính đến tháng 12/2023, số phương tiện đã được đăng ký, quản lý toàn quốc được nâng lên, đạt hơn 6,3 triệu ô tô và và hơn 74,3 triệu mô tô.

Ngoài ra, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Từ ngày 15/9/2023 (ngày mở phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên) đến hết ngày 10/3/2024, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá 91 ngày, tổng số biển số đấu giá thành công 15.502 biển số; nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.395 tỷ đồng.

Trong 15 năm, các trung tâm đăng kiểm toàn quốc cấp tổng 39.462.062 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ảnh minh họa).

Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm gần 39,5 triệu lượt ô tô trong 15 năm

Đối với hoạt động cấp, thu hồi giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ, hiện nay đang được Cục Đăng kiểm VN - Bộ GTVT triển khai thực hiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và theo các quy định hiện hành khác.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến hết năm 2023, Cục Đăng kiểm VN thực hiện cấp 1,45 triệu Giấy chứng nhận ô tô nhập khẩu; 1,65 triệu giấy chứng nhận xe máy nhập khẩu.

Cùng đó, thực hiện cấp 30.220 giấy chứng nhận kiểu loại sản xuất, lắp ráp ô tô; 3.484 giấy chứng nhận kiểu loại sản xuất, lắp ráp xe máy.

Đồng thời, cấp 3,15 triệu phiếu xuất xưởng ô tô sản xuất, lắp ráp và cấp 48,9 triệu phiếu xuất xưởng xe máy sản xuất, lắp ráp.

Đối với hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe lưu hành, trong 15 năm (từ 2009 – 2023), các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc đã cấp tổng 39.462.062 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trong đó, cấp 10.161.954 giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định cho xe kinh doanh vận tải và 29.300.088 giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định cho ô tô không kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên, thực tế, "việc bảo dưỡng, sửa chữa của chủ xe và lái xe theo quy định của Thông tư 53/2014 quy định về bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chưa thực hiện tốt, còn tình trạng xe kém chất lượng không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vẫn tham gia giao thông, công tác quản lý xe máy điện, xe đạp điện chưa chặt chẽ", văn bản báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dau-gia-thanh-cong-hon-15-nghin-bien-so-xe-nop-ngan-sach-gan-1400-ty-dong-192240422154940403.htm