Đấu giá sách quý hỗ trợ sinh viên nghiên cứu Huế

Ngày 22/11/2016, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (Huế) tổ chức triển lãm bộ sưu tập từ điển của nhà sưu tập trẻ Lê Duy Trường và bán đấu giá sách để trao học bổng cho sinh viên Đại học Huế...

Những cuốn sách quý tham gia Triển lãm Hành trình

Triển lãm sách Từ điển với chủ đề “Hành trình” trưng bày 200 bộ từ điển xuất bản từ đầu những năm 1900 đến đầu những năm 2000 ( đầu thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XIX ) tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng nhân Ngày di sản VN 23-11.

7 cuốn sách quý của nhà sưu tập trẻ Lê Duy Trường sẽ bán đấu giá là: “Việt Nam văn hóa sử cương”, tác giả Đào Duy Anh do Quốc học Tùng thư Huế xuất bản năm 1938. “Việt Hán văn khảo”, tác giả Phan Kế Bính do Editions Nam-Ky xuất bản năm 1938. “Chinh phụ ngâm khúc”, tác giả Đặng Trần Côn do HaNoi Éditions Alexandre de Rhodes xuất bản năm 1943.

2 ấn phẩm của Thi nhân Ưng bình Thúc giạ thị đều có thủ bút là “ buồn mua vui” (1954) và “Tiếng hát Sông Hương” (1972). 2 cuốn bản đặc biệt có thủ bút của tác giả là “Việt Nam văn học giảng bình”, tác giả: Phạm Văn Diêu do Tân Việt xuất bản năm 1961 và “Ngụ ngôn của người đãng trí”, tác giả Ngô Kha xuất bản năm 1969.

Triển lãm sách Hành trình sẽ mở cửa chiều 22/11/2016, ngay sau đó là phiên đấu giá sách diễn ra lúc 16h. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai kết quả của đấu giá sách trên các phương tiện truyền thông. Những sinh viên được nhận học bổng sẽ là những người có công trình nghiên cứu về văn hóa - lịch sử Huế đạt chất lượng tốt.

“Toàn bộ só tiền bán đấu giá sách sẽ được trao học bổng cho sinh viên khoa Văn, khoa Sử Trường đại học Sư phạm và Trường đại học Khoa học - Đại học Huế có những công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Huế đạt chất lượng tốt”, nhà sưu tập trẻ Lê Duy Trường cho biết.