Đấu giá một trong những cuốn sách cổ nhất thế giới

Cuốn sách cổ nhất thế giới thuộc một bộ sưu tập tư nhân và là một trong những cuốn sách lâu đời nhất còn tồn tại đã được bán đấu giá tại London (Anh) với giá hơn 3 triệu bảng Anh (3,8 triệu USD).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dau-gia-mot-trong-nhung-cuon-sach-co-nhat-the-gioi-124245.htm