Đấu giá hàng V.I.P trong Võ Lâm Truyền Kỳ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chiều ngày 13/1/2008, tại TP.HCM, nhóm (team) Khánh Sơn đã tổ chức buổi lễ đấu giá các vật dụng thuộc hàng V.I.P trong game Võ Lâm Truyền Kỳ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8880&t=pcolarticle