Đấu giá công khai 6,5% vốn điều lệ Vietcombank

    1 đăng lạiGốc

    Chỉ có 6,5% vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) được đầu giá công khai trong nước...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0801&home=detail&id=dcfb63326bf197&page=category