Đấu giá cổ phần Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đạt 10% kế hoạch

Theo kết quả đấu giá cổ phần (CP) vừa được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố, Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chỉ bán được 140,9 nghìn CP, trong số 140,831 triệu CP đưa ra đấu giá (99,18% vốn điều lệ). Như vậy, số CP bán được của tổng công ty này chỉ đạt xấp xỉ 10% so với kế hoạch đề ra.

Đấu giá cổ phần Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đạt 10% kế hoạch - Ảnh 1

Có 12 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua CP của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 11 nhà đầu tư cá nhân. Giá đấu thành công cao nhất tại phiên đấu giá ngày 21/11 là 10.100 đồng/CP, chênh lệch không đáng kể so với giá khởi điểm là 10.020 đồng/CP. Tổng giá trị CP bán được qua đấu giá rất khiêm tốn, chỉ là 1,412 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến năm 2015, tổng tài sản của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp liên tục sụt giảm, từ 990,365 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 823,756 tỷ đồng năm 2015. Tổng doanh thu của DN này cũng giảm từ 87,542 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 54,96 tỷ đồng năm 2015. Nguyên nhân của sự sụt giảm này, theo DN là do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng theo, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN.

Bích Thủy