Đấu giá cây mai cổ 86 năm tuổi

    Gốc

    Con đường dẫn vào làng Nguyễn Huỳnh Đức, một khu làng nổi tiếng ở khu phố Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An, những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bởi từng đoàn xe đến nhà ông Trương Thành Lộc xem cây mai cổ trước ngày được bán đấu giá

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/213089.asp