Đấu giá bất động sản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Quyền sử dụng đất 6.896 m2 tại khu du lịch Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Diện tích: 6.896 m2 đất chuyên dùng. Giá khởi điểm: 19.000.000.000 đồng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/06/103407/10036