Đấu giá 11 biển số ôtô thu hơn 82 tỷ đồng, Đấu giá hợp danh Việt Nam nhận thù lao bao nhiêu?

Đối với 11 biển số 'siêu đẹp' được đưa ra đấu giá ngày 15/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam nhận được 35,2 triệu đồng (thù lao dịch vụ thanh toán) và 110.000 đồng (chi phí đấu giá).

Đấu giá 11 biển số ôtô thu hơn 82 tỷ đồng, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam nhận thù lao bao nhiêu?

Ngày 12/7/2023, Bộ Công an văn bản quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô (phiên đấu giá thứ nhất), đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá biển số xe là Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại quyết định này của Bộ Công an đề cập về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá. Theo đó, đối với mỗi biển số xe đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tải sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá. Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng/ biển số ô tô đưa ra đấu giá.

Như vậy, đối với 11 biển số “siêu đẹp” được đưa ra đấu giá ngày 15/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam nhận được 35,2 triệu đồng (thù lao dịch vụ thanh toán) và 110.000 đồng (chi phí đấu giá).

Thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tải sản được tính bằng 8% giá khởi điểm

Tại phiên đấu giá thứ nhất do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức diễn ra ngày 15/9 đã đấu giá thành công 11 biển số "siêu đẹp" của 10 tỉnh, thành phố với tổng số tiền đấu giá hơn 82 tỷ đồng. Trong đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,34 tỷ đồng cho biển số 51K-888.88 (TP. HCM); giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng cho biển 15K-188.88 (TP Hải Phòng).

Vào ngày 21 và 22/9 tới, đơn vị này sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số tiếp theo, với tổng cộng 36 biển số ô tô được đưa ra đấu giá.

Cụ thể, trong phiên đấu giá sáng 21/9, 9 biển số đẹp được đưa lên sàn trong các khung giờ gồm: 20A-688.88, 68A-299.99, 49A-599.99 (8 giờ - 9 giờ); từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút (gồm các biển số 17A-368.88, 18A-388.88, 37K-222.22) và từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút sẽ đấu giá các biển số 64A-166.66, 34A-699.99, 30K-566.66.

Chiều cùng ngày (21/9), 9 biển số được đưa ra đấu giá là: 51K-777.99, 35A-355.55, 98A-666.88 (13 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút); 60K-399.99, 88A-633.33, 14A-822.88 (14 giờ 45 phút - 15 giờ 45 phút); 75A-333.33, 30K-568.68, 82A-123.45 (16 giờ - 17 giờ).

Trong khi đó, buổi đấu giá ngày 22/9 sẽ có 18 biển số được đưa ra đấu giá gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88 (8 giờ - 9 giờ); 35A-366.66, 99A-668.68, 61K-268.68 (9 giờ 15 phút - 10 giờ 15 phút); 81A-367.89, 51K-777.77, 15K-166.88 (10 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút).

Ở phiên chiều, các biển số xe được đưa ra đấu giá gồm: 43A-777.79, 90A-222.22, 36A-989.99 (13 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút); 30K-568.88, 66A-233.33, 92A-366.66 (14 giờ 45 phút - 15 giờ 45 phút); 38A-555.55, 25A-068.68, 51K-888.68 (16 giờ - 17 giờ).

Minh Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dau-gia-11-bien-so-oto-thu-hon-82-ty-dong-dau-gia-hop-danh-viet-nam-nhan-thu-lao-bao-nhieu-20180504224289054.htm