Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông

(Đất Việt) Tiếp theo tác phẩm Kỷ yếu Hoàng Sa, NXB Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản và phát hành cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông.

Sách do TS Trần Công Trục - Nguyên Trưởng ban, Ban Biên giới của Chính phủ làm chủ biên, cùng các chuyên gia có thâm niên trong các lĩnh vực pháp luật, lịch sử, địa lý, chính trị...

Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu một cách chính xác, khoa học và hệ thống vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với nền kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bìa sách Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông.

Chương 2 đưa ra các cơ sở pháp lý vững chắc để xác định các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, đặc biệt là phạm vi vùng đặc quyền kinh tế, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán của Việt Nam trong phạm vi lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế theo công ước quốc tế.

Trong chương 3, Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông lược lại cụ thể quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Hoàng Sa từ thời chúa Nguyễn, thời Tây Sơn đến thời chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và đổi mới, hội nhập đất nước. Từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng: Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền này là thực sự liên tục, hòa bình phù hợp với nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế.

Chương cuối cùng, các tác giả đã nêu lên thực trạng và những giải pháp xung quanh vấn đề tranh chấp biển Đông. Rõ ràng, biển Đông nổi sóng hay yên bình là một vấn đề đang được các nước trong và ngoài khu vực quan tâm, nó phụ thuộc vào thiện chí và trách nhiệm chính trị của các bên liên quan kể cả ở trong và ngoài khu vực. Ngoài ra, phần phụ lục tập hợp các văn bản chính thức của nhà nước Việt Nam về các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; các bài nghiên cứu về biển Đông của các nhà khoa học...