Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng năm 2022

Năm 2022, huyện Vĩnh Bảo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội huyện vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14,64%; Năng suất lúa cả năm ước đạt 13,24 tấn/ha.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.3000 tỷ đồng; Thu ngân sách có nhiều cố gắng, ước cả năm đạt 1.728 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu thường xuyên trên địa bàn đạt trên 285 tỷ đồng, tăng 12,66% so với kế hoạch, tăng 4,83% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,39 triệu đồng; hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 còn 1,44%. Hoàn thành công tác GPMB thực hiện 2 dự án trọng điểm trên địa bàn (Quốc lộ 37 mới và đường nối từ cầu Lạng Am đến Quốc lộ ven biển); Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng - an ninh được đảm bảo và giữ vững; Diện mạo nông thôn tiếp tục có nhiều chuyển biến, khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Kết quả thực hiện chủ đề năm về chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới bước đầu cũng đạt được yêu cầu đề ra.

Để có những kết quả trên không thể không nhắc tới vai trò của công tác tuyên giáo đóng góp vào thành tích chung của huyện.

Theo đó,với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn,Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo đã bám sát sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm trong tư tưởng, nỗ lực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 38 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng; trực tiếp ban hành 115 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Với chức năng là cơ quan tham mưu chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo đã chủ động, linh hoạt, thiết thực khi tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện theo hướng thiết thực hiệu quả, sát thực tiễn cơ sở. Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2022 về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới” với 1 điểm cầu huyện, 30 điểm cầu xã, thị trấn với hơn 6000 cán bộ, đảng viên tham dự học tập.Tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh”: mời Gíao sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 32 điểm cầu, phát thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh huyện; trên 8000 cán bộ, đảng viên tham dự và đông đảo nhân dân đón nghe. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng lớn trong toàn Đảng bộ huyện. Đặc biệt, trong năm, huyện có 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương do có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm thông tin tình hình dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, động viên các thành viên viết tin, bài, bình luận… đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn hiểu về các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng các hội nhóm tích cực trên không gian mạng; thường xuyên tham gia hoạt động báo xấu các tài khoản phản động, chống phá, đăng tin bài để tuyên truyền các thông tin tích cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Năm 2022, các lực lượng đã tích cực đăng 6872 tin, bài, ảnh tích cực và có 5740 bình luận đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trong ứng dụng chuyển đổi số, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU,ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cấp đường truyền đường truyền 34 cơ sở góp phần trong tuyên truyền, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các cuộc giao ban, hội nghị theo kế hoạch.

Một điểm nhấn trong công tác tuyên giáo năm 2022 đó là, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo, hướng dẫn 14 Đảng bộ xã tổ chức các hoạt động 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân các địa phương. Trực tiếp tổ chức thẩm định, cho phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Trấn Dương, Tam Cường, Tân Hưng, Vĩnh Phong, Vĩnh Tiến chỉnh lý, bổ sung lịch sử đảng bộ.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Theo thực tiễn địa phương và chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản tổ chức tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả.

Sau một năm nỗ lực làm việc có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp thường xuyên giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; năm 2022, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã đạt được kết quả tích cực, đồng bộ, hiệu quả, được Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương khen thưởng. Công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, tạo môi trường tích cực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình, cổ vũ động viên nhân dân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của huyện đề ra.

Bùi Thị Lý

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/dau-an-noi-bat-trong-cong-tac-tuyen-giao-cua-dang-bo-huyen-vinh-bao-tp-hai-phong-nam-2022-142905