Dấu ấn kiến trúc Thăng Long qua ngàn năm lịch sử

Triển lãm kiến trúc và Hội thảo quốc tế với chủ đề “1000 năm Thăng Long–Hà Nội: Những dấu ấn kiến trúc qua năm tháng” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long–Hà Nội (từ 1/10 đến 10/10) sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch, văn hóa, lịch sử có uy tín trong nước và quốc tế. Hội Kiến trúc sư Việt Nam mong muốn những vấn đề về kiến trúc-quy hoạch Thủ đô sẽ được các chuyên gia nêu lên và làm sáng tỏ những vấn đề còn khúc mắc nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện hơn, thực tế hơn về bảo tồn và phát triển kiến trúc đương đại Thủ đô. Đó cũng chính là tình cảm, khát vọng và trách nhiệm của giới kiến trúc sư với sự nghiệp xây dựng và phát triển kiến trúc Thủ đô hiện đại, văn minh, bền vững và giàu bản sắc. Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: “Hà Nội hôm nay là di sản của một đô thị thuộc địa. Dấu ấn của 1.000 năm Thăng Long chỉ còn lại chủ yếu trên những giá trị phi vật thể. Câu chuyện nghìn năm là một hiện thực được chứng minh bằng sử sách và còn mang tính biểu tượng.” Hội thảo sẽ tập trung vào những vấn đề như nhìn nhận, đánh giá kiến trúc đương đại Hà Nội hai mươi năm qua; giới thiệu và tôn vinh những công trình mới, góp phần tạo dựng diện mạo Thủ đô; thách thức giữa bảo tồn và phát triển kiến trúc đương đại; định hướng phát triển kiến trúc Hà Nội thế kỷ XXI. Bên cạnh đó, các chuyên gia uy tín thế giới sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị hiện đại và có bản sắc cũng như tư vấn kiến trúc nước ngoài trong việc xây dựng, phát triển kiến trúc Hà Nội. Hội thảo cũng là chủ đề hoạt động khoa học thường niên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam – “Gặp gỡ mùa thu 2010” do Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội./. Xuân Mai (Vietnam+)