Đầu 2008, IPO hai công ty bia lớn

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Dự kiến trong quý 1 năm 2008, việc đấu giá lần đầu (IPO) của Habeco và Sabeco sẽ được thực hiện...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=4dae0653a0617e&page=category