Đặt tuyến cáp ngầm phòng chống lụt bão

Kế hoạch xây dựng tuyến cáp quang ngầm kiên cố, phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ (Quảng Nam) của Chi nhánh Viettel Quảng Nam đã được chính quyền địa phương thống nhất triển khai.

Hệ thống cáp quang này có ý nghĩa lâu dài đối với quy hoạch đô thị TP, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, đồng thời hỗ trợ liên lạc thông suốt trong điều kiện bão lũ. Cụ thể, tuyến cáp quang dài hơn 12,5km với 230 bể, nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

H.X.H