“Đất sạch” cho nhà đầu tư

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Tại hội nghị bàn việc tạo quỹ đất “sạch” cho các dự án cũng như để điều tiết thị trường đất đai sáng qua 20.2, nhiều giải pháp mới liên quan đến chính sách đền bù giải tỏa đã được nhấn mạnh.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/21/080500/12961