Đặt niềm tin cho chuyển biến vĩ mô

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Nhiều doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tốt và tin tưởng nền kinh tế sẽ cải thiện trong những tháng cuối năm...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/2008091112023573P0C5/dat-niem-tin-cho-chuyen-bien-vi-mo.htm