Đặt miếng bọt biển vào tủ lạnh, hàng loạt điều bất ngờ xảy ra

Ngoài những công dụng bất ngờ khi đặt miếng bọt biển vào tủ lạnh, video còn giúp bạn biết thêm được những công dụng khác từ bọt biển.

Video: Công dụng khi đặt miếng bọt biển vào tủ lạnh:

Nguồn video: YouTube/Biết tuốt.