Đặt hàng đào tạo sinh viên tài nguyên môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên vừa có các cuộc làm việc với nhiều trường đại học lớn, có uy tín tại Hà Nội về việc đặt hàng đào tạo sinh viên tài nguyên môi trường. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định, sẽ cấp học bổng và trao tặng nhiều giải thưởng cho các sinh viên xuất sắc trong các ngành học ưu tiên như khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ, quản lý biển - hải đảo, quản lý môi trường, xác định giá đất… đồng thời sẽ bố trí việc làm đúng với năng lực, trình độ và chuyên môn cho các sinh viên tốt nghiệp