Đất Đà Lạt cũng nóng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cơn sốt địa ốc như vệt dầu loang, từ TP.HCM sang các tỉnh lân cận, rồi lên tận thành phố cao nguyên cách xa hơn 300 cây số...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/15/085442/5381