Đặt cọc 4.000USD để lấy thị thực… giả

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Qua giới thiệu của bà Q., bà Ng., 7 người ở Lục Nam (Bắc Giang) đã giao hộ chiếu cho H. để người này lo thủ tục cho đi Séc. H. thu của mỗi người 4.000USD. Chiều 14/2, H. đã đến Lục Nam giao hộ chiếu có thị thực Séc giả cho 7 người, trước sự chứng kiến của bà Q., bà Ng. và hẹn sẽ xuất cảnh ngày 28/2.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86088.cand