Đặt bong bóng dạ dày chữa béo phì

    Gốc

    Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ bệnh viện Triều An, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Raffles của Xinhgapo thực hiện đặt bóng bóng vào dạ dày để điều trị bệnh béo phì.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213742/Default.aspx