Đất bán hết rồi, đàn trâu về đâu...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Hiện nay, khi hàng ngàn nông dân bắt đầu bỏ ruộng, rồi máy móc bắt đầu vào đồng ruộng, hình ảnh con trâu cũng nhạt nhòa dần nơi thôn xóm. Tổng đàn trâu nhiều khu vực giảm hàng vạn con mỗi năm... Liệu con trâu có còn là đầu cơ nghiệp?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=124202