Đập tủ kính, cướp mâm nhẫn vàng

    1 đăng lạiGốc

    Bỏ đi sau khi không bán được chiếc nhẫn vàng, 2 "khách hàng" quay lại tiệm vàng Ngân Sương dùng mã tấu đập tủ kính trưng bày, cướp mâm đựng nhẫn vàng rồi... "té".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76515.cand