Đáp án thử tài tinh mắt ngày 21/8

Những câu đố này khá đơn giản với những người giỏi quan sát.

Bức tranh thứ 1: 2 chữ MIN - MAX trên chiếc ấm siêu tốc cần đổi chỗ cho nhau.

Bức tranh thứ 2 có 2 lỗi sai: Tháng 6 chỉ có 30 ngày, chiếc laptop bị thiếu dấu cách

Bức tranh thứ 3: Trong khi những người cầm ô bị đọng nước dưới chân, còn người phụ nữ váy đỏ không có ô lại khô ráo.

Bức tranh thứ 4: Chiều cao của bụi dâu tây vượt xa thực tế.

Bức tranh thứ 5: Chú cá này không có vây.

Khánh Hòa