Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2012

(giao duc) - Đã có đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2012.

Mời các em tham khảo đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý. Bấm vào đây để xem.

Sau 90 phút làm bài thi, 9h sáng nay, thí sinh kết thúc môn thi Địa lý. Dưới đây là đề thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2012:

Đề thi tốt nghiệp THPT 2012 môn Địa lý

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (6,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm)

1.Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam?

2. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân cư như vậy gây ra khó khăn gì?

Câu II. (2.0 điểm)

1. Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

2. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?

Câu III. (3.0 điểm)

1. Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỷ đồng)

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (1,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2.0 điểm)

1. Dựa vào bản đồ Công nghiệp năng lượng của Atlat Địa lý Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

–HẾT-

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) khi làm bài thi

Giám thị không giải thích gì thêm.