Đáp án chính thức bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án bài thi tốt hợp Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD&ĐT đã công bố, đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án môn Vật lý, thí sinh có thể xem tại đây.

Đáp án môn Hóa học tại đây.

Đáp án môn Sinh học tại đây.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dap-an-chinh-thuc-bai-thi-to-hop-khoa-hoc-tu-nhien-post1453942.tpo