Đáp án 'câu đố test trí thông minh của bạn'

Bạn có trả lời đúng câu hỏi này không, hãy cùng kiểm tra khả năng phân tích hình ảnh và thông tin cho trước.

Ai là kẻ tình nghi?

Dòng sông rất sâu và chảy xiết. Nếu ai cố tình muốn bơi qua sông thì chắc chắn sẽ bị chết đuối. Do vậy, tên tội phạm không thể sang bờ bên kia. Hẳn là hắn đang ẩn nấp giữa đám thanh niên bên bờ.

(theo Brightside)

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dap-an-cau-do-test-tri-thong-minh-cua-ban-d5 13837.html