Đào tạo về quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản vừa khai giảng khóa đào tạo “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ sáu” tại Hà Nội.

Đào tạo về quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường - Ảnh 1

Lãnh đạo Viện KH&KTHN chụp ảnh cùng tập thể giáo viên và học viên khóa ERM-6.

Các học viên được trực tiếp thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ, tiếp nhận các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất (cả lý thuyết lẫn thực hành) về kỹ thuật kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường.

Cụ thể là các phương pháp thu gom, xử lý mẫu, các phương pháp ghi đo bức xạ tại hiện trường, phân tích đồng vị phóng xạ trong phòng thí nghiệm, tính toán hoạt độ các đồng vị phóng xạ và suất liều bức xạ.

Học viên cũng được phổ biến thông tin và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

Lan Anh